Свържете се с нас

Адрес на регистрация на БПЦО Св. Георги Победоносец:
Altgasse, 6340 Baar

Адресът на църквата в Цюрих, в която се провеждат службите в Цюрих:
Maria Krönung, Carl-Spiteler- Strasse 44, 8053 Zürich


bgkirche.zurich@gmail.com

Настоятелство: (+41) 79 544 55 49
отец Йордан Пашев: (+41) 76 291 61 75