Свържете се с нас

Адрес на регистрация на БПЦО Св. Георги Победоносец:
Altgasse, 6340 Baar

Адресът на църквата в Цюрих, в която се провеждат службите в Цюрих:


bgkirchech.svetigeorgi@gmail.com

Настоятелство: (+41) 79 544 55 49
Ст. ик. Петър Симеонов: 0033681658397 simorthodoxbg@free.fr