03.07.2018

Заповядайте на празничната служба по повод Петров ден

Заповядайте на 29.06.2018 от 10:30 ч. на празничната служба по повод Петров ден в Българската православна църква в Цюрих, Maria Krönung Kirche, Carl-Spitteler-Strasse 44, 8053 Zürich […]
03.07.2018

Промяна на началния час на службата на 30.06.2018г.

Началният час на службата на 30.06.2018 г. се променя от 10:00 ч. на 10:30 ч.