Ежедневното богослужение

Всеки ден нашият Небесен Отец отваря щедрата Си ръка и ни дава насъщния за тялото ни хляб. Същевременно Творецът зове с гласа на Своята св. Православна Църква встъпилите в нея човеци към обществено богослужение, за всекидневно освещаване и духовно насищане, тъй като „не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста“ (Мат. 4:4). Непрестанното служение Богу, при което се свети името Му, е пръв и най-важен дълг на „всичко, що диша“ (Пс. 150:6) — та нали „небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта“ (Пс. 18:1)! Начало на всекидневното християнско богослужение положил сам Господ Иисус Христос, а го распространили Неговите свети апостоли.

С общественото си богослужение Светата Христова Църква зове човеците от мрака на греха към светлината на вярата, богопознанието и вечното блаженство. Вратата на храма е „двер райска“, която ни отваря вход към земното небе, към мястото, където на свещенодействията с благоговеен трепет присъствуват ангели. Участвувайки в богослужението, вярващите принасят Богу жертва „с дух и истина“ (Иоан. 4:24). Служението с дух се заключава в трите вида молитви, които верните възнасят — благоговейната възхвала на Бога, Богородица и светците; покаянието и скръбта за нашите грехове и немощи, с които оскърбяваме Божието величие; и молитвеното ни благодарение за всички знайни и незнайни благодеяния, получавани от нашия Творец всекидневно. Служението с истина пък се състои в смиреното и непоклатимо изповядване на богооткровената Православна вяра и нейните св. догмати, в които е изложено цялото спасително Христово учение. Правилната вяра е неотменима част на истинското богослужение.