Църковно настоятелство

Членове на църковното настоятелство:

Мариела Тунтова – председател
Ясен Райков – секретар
Веселин Цочев – касиер
Тодор Баръмов
Петя Владимирова
Свещеник: Протойерей Йордан Пашев