Църковно настоятелство

С решение на Епархийското ръководство на Западно- и Средноевропейска митрополия беше назначен ст. ик. Петър Симеонов за временно изпълняващ длъжността енорийски свещеник на църковната ни община до назначаването на постоянен свещеник.

Също така беше назначено служебно църковно настоятелство на БПЦО „Свети Георги Победоносец“ в състав:

  1. иподякон Тодор Баръмов – председател
  2. Петя Владимирова – заместник председател
  3. Ясен Райков – секретар
  4. Веселин Цочев – касиер
  5. Мариела Тунтова – почетен председател