Църковно настоятелство

С решение на Епархийското ръководство на Западно- и Средноевропейска митрополия ст. ик. Стефан Тафров e назначен за енорийски свещеник на църковната ни община.

Също така е назначено служебно църковно настоятелство на БПЦО „Свети Георги Победоносец“ в състав:

  1. иподякон Тодор Баръмов – председател
  2. Петя Владимирова – заместник председател
  3. Ясен Райков – секретар
  4. Веселин Цочев – касиер
  5. Мариела Тунтова – почетен председател