Начало


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ


И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света.
Амин.

Матей 28:19-20

Присъедини се към Българска православна църковна община "Свети Георги Победоносец" - Швейцария